Noszenie pasa bezpieczeństwa podczas ciąży

Ciąża nie zwalnia Cię automatycznie z zapinania pasów bezpieczeństwa. Pasażerowie zwolnieni są z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie ciąży tylko w przypadku zwolnienia lekarskiego ze względów medycznych

Najbezpieczniejszym sposobem noszenia pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży jest:

Umieść przekątną część paska na tułowiu (obszar klatki piersiowej) z paskiem spoczywającym na ramieniu, a nie na szyi.
Umieść sekcję biodrową pasa płasko na udach, dopasowując ją wygodnie pod wypukleniem brzucha i nad miednicą (nie dzieckiem).
Zapnij pasy tak mocno, jak to tylko możliwe. Dzięki temu siły wynikłe z nagłego uderzenia mogą zostać pochłonięte przez ciało (a nie dziecko

Pamiętaj:
Jeśli jesteś w ciąży, unikaj zapinania tylko biodrowej części pasów bezpieczeństwa, zamiast pełnych pasów bezpieczeństwa (pasów biodrowych i ukośnych). Samotny pas biodrowy może spowodować poważne obrażenia nienarodzonego dziecka, jeśli samochód nagle zahamuje lub podczas zderzenia. Matka i nienarodzone dziecko są bezpieczniejsze, jeśli obydwie części pasa bezpieczeństwa są założone prawidłowo.