Prowadzenie pojazdu silnikowego po spożyciu alkoholu przekraczającym limity dozwolone prawnie jest przestępstwem karnym, które skutkuje przewiezieniem nietrzeźwego kierowcy na posterunek policji w celu wykonania testów:

• Kierowcy w trakcie nauki, nowi kierowcy i kierowcy zawodowi nie mogą przekroczyć ilości 20 mg alkoholu w 100 ml krwi.

• Pozostali kierowcy nie mogą przekroczyć ilości 50 mg alkoholu w 100 ml krwi.

Lokalna policja (Garda Siochána) na uprawnienia do wyznaczania punktów sprawdzania trzeźwości kierowców w losowo wyznaczonych punktach na drodze (Obligatoryjny Test Trzeźwości). Lokalna policja przeprowadza obowiązkowe kontrole trzeźwości na miejscu wypadku, jeśli w wypadku zostali ranni ludzie lub jeśli ranny kierowca został odwieziony do szpitala. Maksymalna kara finansowa za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków wynosi 5 000 EUR i/lub 6 miesięcy pozbawienia wolności. Możesz zostać poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie również wtedy, gdy popełnisz wykroczenie drogowe.

Nigdy nie prowadźpod wpływem alkoholu.

Prowadzenie pojazdu silnikowego pod wpływem narkotyków jest przestępstwem karnym. Policja (Gardaí) ma obecnie prawo przeprowadzać testy zdolności prowadzenia pojazdu, wykrywające, czy kierowca znajduje się pod wpływem narkotyków. Odmówienie poddania się temu testowi stanowi wykroczenie.