Prawo Jazdy na motor – Kategoria AM, A1, A2, A

AM

Dwukołowy pojazd z napędem mechanicznym, którego nie można napędzać ręcznie. Maszyna musi mieć pojemność cylindra nieprzekraczającą 50 cm3, w przypadku silnika spalinowego lub maksymalna ciągła moc znamionowa nie większa niż 4 kilowaty w przypadku silnika elektrycznego. Pojazd musi mieć prędkość konstrukcyjną co najmniej 25 km / h, ale nie więcej niż 45 km / h.

A1

Motocykl kategorii A1 bez wózka bocznego, o pojemności skokowej co najmniej 115 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 oraz zdolny do osiągania prędkości co najmniej 90 km / h lub z silnikiem elektyrycznym nieprzekraczająca 11 kW i o stosunku mocy do masy nieprzekraczającej 0,1 kW / kg. Jeżeli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy do masy pojazdu wynosi co najmniej 0,08 kW / kg.

A2

Motocykl kategorii A2 bez wózka bocznego, o pojemności skokowej co najmniej 395 cm3 oraz o mocy silnika co najmniej 20 kW, ale nieprzekraczającej 35 kW oraz o mocy / masie w stosunku nieprzekraczającym 0,2 kW / kg i niepochodzący z pojazdu o ponad dwukrotnej mocy. Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy do masy pojazdu wynosi co najmniej 0,15 kW / kg.

A

Motocykl kategorii A bez wózka bocznego, o pojemności skokowej co najmniej 595 cm3, masa własna większa niż 175 kg i moc silnika co najmniej 50 kW. Jeśli motocykl jest napędzany silnikiem elektrycznym, stosunek mocy do masy pojazdu powinien wynosić co najmniej 0,25 kW / kg.

Motocykl trójkołowy: osoba posiadająca pełne prawo jazdy kategorii B przed 19 stycznia 2013r., nadal zachowują to uprawnienie. Wszystkie pierwsze pełne Licencje wydane dla kategorii B od 19 stycznia 2013 r. nie mają tego uprawnienia i dlatego muszą zdać odpowiednią kategorię, aby jeździć na trójkołowym motorze. Odpowiednia kategoria motoru będzie zależeć od CC trójkołowca.

Motorower: w przypadku, gdy osobie wydano pełne prawo jazdy kategorii B przed 21 października 2006 r., które obejmowało również jazdę na motorowerach i w związku z tym jest uprawniona do motoroweru kategorii AM, pod warunkiem że prawo jazdy kategorii B nie wygasło dłużej niż 10 lat.