Poniżej znajdują się przykładowe znaki drogowe, które mogą Wam zostać zadane na części ustnej egzaminu praktycznego na Prawo Jazdy

Sprawdź również Przykładowe Pytania (kliknij tutaj)

Tablice znaków – wersja egzaminacyjna (kliknij tutaj)

Regulatory Traffic Signs

Mandatory signs at junctions (white and blue)

Manual traffic control signs at roadworks

Motorway Signs

Warning Traffic Signs

Warning Signs for Road Works

Advance Direction Signs

Direction Signs (at junctions)

Tourist Information Signs