Wszystko co musisz wiedzieć, jak zostać kierowcą przyczepy na prawo jazdy kategorii B+E

Kurs prawa jazdy kategorii B+E – jak je uzyskać i ile kosztuje?

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy BE

Auto i przyczepa na egzaminie BE

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na drodze i zasady licencjonowania kierowców do ciągnięcia lekkich przyczep.
Niezależnie od tego, czy holujesz przyczepę z powodów zawodowych czy domowych, ważne jest, aby znać swoje prawne zobowiązania i upewnić się, że nie prowadzisz pojazdu ani nie holujesz przyczepy, której prawo jazdy może nie obejmować.

Przed holowaniem lekkiej przyczepy ważne jest, aby zrozumieć, jakie kombinacje pojazdów ciągnących i przyczep można prowadzić w zależności od posiadanego prawa jazdy. Ważne jest również, abyś określił udźwig swojego pojazdu i nośność przyczepy.

Lekkie przyczepy to przyczepy o maksymalnej masie (określonej przez producenta) nieprzekraczającej 3500 kg. Takie przyczepy zwykle obejmują wszystko, od małych przyczep domowych po przyczepy ogólnego zastosowania, w tym przyczepy burtowe lub roślinne, transportery samochodów, przyczepy kempingowe, boksy dla koni i przyczepy do przewozu zwierząt.

Prawo i prawa jazdy

Ważne jest, aby odróżnić prawo jazdy (które jest pełnym prawem jazdy) od zezwolenia dla ucznia, które jest zezwoleniem wydawanym uczniom w celu umożliwienia im nauki jazdy. Oba dokumenty mają różne uprawnienia.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodem, furgonetką lub pojazdem 4×4 o maksymalnej masie (określonej przez producenta) nie większej niż 3500 kg oraz zaprojektowanej i zbudowanej do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy. Możesz holować przyczepę o maksymalnej masie (ponownie określonej przez producenta) nie większej niż 750 kg lub, gdy maksymalna masa jest większa niż 750 kg, łączna maksymalna masa pojazdu ciągnącego i przyczepy nie jest większa niż 3500 kg.
Prawo jazdy kategorii BE uprawnia do holowania przyczepy, w której łączna maksymalna masa pojazdu ciągnącego i przyczepy jest większa niż 3500 kg.
Zasadniczo prawo jazdy kategorii B nie uprawnia posiadacza do ciągnięcia przyczepy na konie lub przyczepy do przewozu zwierząt, ponieważ łączna maksymalna masa przekroczy 3500 kg.

Posiadacz zezwolenia dla osoby uczącej się kategorii B nie może holować żadnej przyczepy – niezależnie od jej wielkości.

Bezpieczeństwo przyczepy

Przed wyruszeniem w podróż z lekką przyczepą należy również wziąć pod uwagę następujące wskazówki. Jeśli zastosujesz się do tego, możesz mieć pewność, że Twoja podróż będzie znacznie bezpieczniejsza. Jeśli to możliwe, powinieneś przechowywać przyczepę na nieruchomości lub w budynku z zabezpieczeniami w pobliżu domu. Należy prowadzić rejestr numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN), który jest widoczny na tabliczce producenta. Ten numer jest zwykle wybity na podwoziu przyczepy. Powinieneś również rozważyć umieszczenie własnego unikalnego oznaczenia na przyczepie, aby pomóc Ci je zidentyfikować w przypadku kradzieży. Może to być skuteczny środek odstraszający. Pamiętaj, aby sfotografować swoją przyczepę, w tym tabliczkę producenta i wszelkie unikalne oznaczenia, które umieściłeś w innym miejscu.

Przydatność przyczepy

Jeśli holujesz przyczepę, Twoim obowiązkiem jako kierowcy jest upewnienie się, że zarówno pojazd ciągnący, jak i przyczepa są bezpieczne i sprawne mechanicznie, nadają się do określonego celu i są zgodne z prawem we wszystkich odpowiednich przepisach o ruchu drogowym, tj. Opony mają odpowiednią głębokość bieżnika i są wolne od wad, światła i hamulce działają, a zaczep jest w dobrym stanie. Pamiętaj, aby zachować pełną zgodność, pojazd ciągnący musi być opodatkowany, ubezpieczony i przejść pozytywnie test przydatności do ruchu drogowego – to znaczy odpowiednio NCT lub test przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych (CVRT).

Sprzęganie i rozprzęganie

Przed dołączeniem przyczepy zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami instrukcji obsługi pojazdu i właściciela przyczepy. Nie próbuj samodzielnie podłączać lub odłączać przyczepy, dopóki nie zapoznasz się ze wszystkimi krokami i nie ukończysz ich bezpiecznie. Wszyscy kierowcy holujący przyczepy są odpowiedzialni za naukę bezpiecznego łączenia / odłączania przyczepy. Podobnie jak w przypadku każdego zadania ręcznego przenoszenia, odpowiednie szkolenie i instruktaż, a także zdrowy rozsądek i stosowanie odpowiednich technik, zmniejszą ryzyko obrażeń ciała. Na przykład, czy należy załadować przyczepę przed, czy po zaczepieniu jej do pojazdu ciągnącego? Jeśli to możliwe, warto podłączyć pustą przyczepę do pojazdu ciągnącego.

Załadunek i rozładunek

Ładunki muszą być równomiernie rozłożone i bezpiecznie przywiązane. Nierównomiernie rozłożone obciążenia zmniejszą stabilność zestawu pojazdów i zwiększą prawdopodobieństwo wypadku. Obciążenia powinny być również ustawione w taki sposób, aby utrzymać masę przednią (tj. Ciężar wywierany przez dyszel przyczepy na sprzęg) w granicach określonych przez producenta pojazdu ciągnącego. Upewnij się, że znasz praktyki bezpiecznego ładowania i zawsze ich przestrzegaj.

Przewidywanie zagrożeń

Pamiętaj, że Twój pojazd będzie obsługiwał inaczej, gdy holujesz przyczepę, zwłaszcza gdy przyczepa jest załadowana. Dlatego musisz zachować szczególną ostrożność i jechać bardziej defensywnie, oczekując efektu przyczepy. Na przykład musisz zadać sobie pytanie, czy Twoja droga hamowania została zwiększona – w większości przypadków odpowiedź będzie twierdząca.

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy BE

Jeśli nie posiadasz pełnego prawa jazdy kategorii BE i chcesz holować przyczepy o masie maksymalnej przekraczającej 750 kg lub kombinacje pojazdów, w których łączna maksymalna masa pojazdu i kombinacji przyczep przekracza 3500 kg, musisz zdać praktyczny egzamin na prawo jazdy. Jeśli nigdy nie zdałeś testu teoretycznego w Irlandii, musisz zdać go, zanim będziesz mógł ubiegać się o pozwolenie na uczenie się kategorii BE. Po uzyskaniu zezwolenia ucznia i przed złożeniem wniosku na egzamin na prawo jazdy, przeprowadź wiele szkoleń i ćwiczeń z instruktorem jazdy zatwierdzonym przez RSA (ADI). Kliknij tutaj, aby znaleźć ADI, który zapewnia szkolenie w kategorii BE. Twój ADI oceni twoją wiedzę i umiejętności oraz opracuje plan szkolenia, który pomoże ci ćwiczyć i przygotować się do praktycznego egzaminu na prawo jazdy.

Na koniec pamiętaj, że maksymalne ograniczenie prędkości dla pojazdu holującego przyczepę wynosi 80 km / h, i dotyczy to również dróg, na których ograniczenie prędkości na znakach drogowych jest wyższe. Jak zawsze kierowcy podlegają znakowi najniższej prędkości, więc nie zawsze będzie możliwe podróżowanie z prędkością 80 km / h

Auto i przyczepa na egzaminie BE

Przyczepy kempingowe nie są akceptowane do testu BE.

Zespół składający się z pojazdu testowego kategorii B, który powinien mieć (a) długość co najmniej 4,25 metra lub (b) pojazd z napędem na cztery koła oraz przyczepę o dopuszczalnej maksymalnej masie co najmniej 1400 kg, ale nieprzekraczająca 3500 kg, zdolna do osiągnięcia prędkości co najmniej 100 km / h, która nie mieści się w kategorii B. Przedział ładunkowy przyczepy musi składać się ze stałego, zamkniętego nadwozia, które jest co najmniej tak szerokie i tak wysokie jak pojazd silnikowy i ma długość co najmniej 2,4 metra. Zamknięty korpus może również być nieco mniejszy niż pojazd silnikowy, pod warunkiem że widok do tyłu jest możliwy tylko przy użyciu zewnętrznych lusterek wstecznych pojazdu silnikowego. Przyczepa musi być przedstawiona z prawdziwą sumą masy (rzeczywista masa przyczepy łącznie z niezbędnym ładunkiem) co najmniej 800 kg, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, stabilności, wytycznych producenta i ograniczeń prawnych zestawu.

Dalsza informacja

Przygotowaliśmy broszurę zatytułowaną „Zasady bezpieczeństwa drogowego i zasady wydawania licencji dla kierowców przy lekkich przyczepach” (PDF). Zawiera praktyczne porady i wskazówki i jest niezbędnym punktem odniesienia dla osób zajmujących się holowaniem lekkich przyczep.

Nagłówki, pod którymi udzielane są porady, obejmują: Prawo i uprawnienia z tytułu prawa jazdy, przydatność przyczepy do ruchu drogowego, sprzęganie i rozprzęganie, załadunek i rozładunek, bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo przyczepy, a na koniec przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy BE. Broszurce towarzyszy także seria krótkich filmów „Show-Me-Tell-Me” poświęconych tym tematom. Można je wyświetlić na stronie YouTube RSA – www.youtube.com/rsaireland