Wstęp: Jak korzystać z dróg w Irlandii?

Witamy w Irlandii! Mamy nadzieję, że Państwa pobyt, niezależnie czy w celach biznesowych czy dla wypoczynku, będzie udany. W Irlandii jest 100 000 kilometrów dróg. Liczba ta obejmuje zarówno autostrady, jak i wąskie jednopasmowe drogi wiejskie. Korzystanie z dróg w Irlandii nigdy nie było bezpieczniejsze. Pod względem bezpieczeństwa drogowego Irlandia jest obecnie piątym krajem w Unii Europejskiej, w którym w 2015 roku odnotowano 36 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. W poradniku przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa na drogach dla wszystkich użytkowników — pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów. Pełna treść przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Irlandii jest dostępna w witrynie pod adresem naukajazdy.ie

Prowadzenie pojazdów w Irlandii

Przed wyjechaniem pojazdem na drogę kierowca powinien zapoznać się z przepisami ruchu drogowego oraz upewnić się, że:

• Kierowca dysponuje prawem jazdy uprawniającym do prowadzenia pojazdów odpowiedniej kategorii.

• W Irlandii wszystkie zarejestrowane pojazdy muszą mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie oraz naklejki umieszczone na przedniej szybie potwierdzające ubezpieczenie samochodu, tzw. Insurance Disc, opodatkowanie samochodu, tzw. motor tax oraz certyfikat przeglądu technicznego NCT — ang. National Car Test (jeśli ma zastosowanie).

• W przypadku pojazdów z innych jurysdykcji należy umieścić odpowiednią informację dotyczącą ubezpieczenia samochodu.

Nieprzestrzeganie tych wymagań podlega karze. W sytuacji korzystania z samochodu z wypożyczalni lub innego nieznanego samochodu należy zapoznać sięz podręcznikiem użytkownika pojazdu i sprawdzić, czy samochód zapewnia zachowanie nad nim pełnej kontroli. Sprawdzić, gdzie w pojeździe znajduje się wyposażenie bezpieczeństwa (kamizelka ostrzegawcza, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy itd.). Należy zaplanować trasę podróży. Przed ustaleniem celu i trasy podróży należy sprawdzić dostępne parkingi.