Odległość, jaką kierowcy muszą dać rowerzystom podczas przejazdu, wynosi 1 metr na drogach z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę lub mniej.

Na drogach z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę, bezpieczna odległość będzie 1,5 metra od rowerzysty.

Kierowcy, którzy złamią prawo, zostaną ukarani grzywnami i punktami karnymi. Wprowadzenie w życie nowej ustawy powinno również prowadzić do specjalnych akcji egzekwowania prawa przez Garda.

Minister transportu Shane Ross ma nadzieję że już samo wprowadzenie nowego prawa spowoduje zmianę zachowania kierowców, które sprawi, że rowerzyści będą bezpieczniejsi.