Jazda ze zbyt dużą prędkością jest główną przyczyną co czwartego wypadku śmiertelnego w Irlandii. Nadmierna prędkość ogranicza kierowcy możliwość bezpiecznego prowadzenia pojazdu na zakrętach i zwiększa drogę hamowania do zatrzymania pojazdu. Uderzenie przy prędkości 100 km/h (62 mph) ma taki sam skutek, jak upadek samochodu z jedenastego piętra. Tak jak w większości państw, w Irlandii obowiązują różne ograniczenia prędkości dla różnych rodzajów dróg.

W niektórych obszarach miejskich, w których ruch jest mniejszy, jak np. osiedla mieszkaniowe, obowiązują niższe limity prędkości. Obszary te są nazywane „strefami wolnej jazdy”. Ich celem jest pomoc w zarządzaniu ruchem drogowym w obszarach wysokiego ryzyka. W strefach tych można spotkać również inne elementy, służące spowolnieniu ruchu, jak np. progi zwalniające.

Zmniejszenie prędkości chroni życie.