Od 16 czerwca 2017 roku każda osoba, przystępująca do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, będzie musiała przedstawić w Ośrodku Egzaminacyjnym kartę (PSC) jako dowód tożsamości.

Podczas procesu bukowania aplikant będzie poproszony o podanie 12-cyfrowego numeru, który znajduje się na odwrocie karty (PSC).

W centrum testowym jedynym dopuszczalnym dowodem tożsamości będzie karta (PSC) która zostanie użyta do sprawdzenia imienia, numeru PPS oraz tożsamości osoby uczestniczącej egzaminie.

Kandydaci będą musieli upewnić się, że pisownia imienia którym posłużyli się podczas procesu bukowania egzaminu, odpowiada dokładnie pisowni ich imienia na karcie.

Do Testów Teoretycznych można podchodzić w 41 ośrodkach testowych w całym kraju w ramach programu testowania i licencjonowania kierowców RSA.

Kandydaci w wieku 16 lat i starsi mogą składać wnioski o wydanie Public Services Card (PSC) bezpośrednio na stronie internetowej www.mygovid.ie

Kandydaci w wieku poniżej 16 lat muszą stawić się w obecności rodzica lub opiekuna, podczas procesu składania podania w wybranym przez siebie biurze Intero (Department of Social Protection).

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania Public Services Card (PSC), zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Department of Social Protection.

 

Od 1 czerwca 2017 roku w celu zarezerwowania testu teoretycznego (lub egzaminu CPC) potrzebujesz 12-cyfrowy numer z tyłu karty.
Przykładowa karta (PSC)