Informacje

Obowiązek przeprowadzania przeglądów samochodów istnieje w Irlandii od stycznia 2000 r. Został wprowadzony we wszystkich krajach członkowskich na mocy dyrektywy Unii Europejskiej. Prowadzenie samochodu podlegającego obowiązkowi przeglądu bez ważnej winiety przeglądowej (National Car Testing Service disc) stanowi wykroczenie i jest karane grzywną (Klasa C).

Przegląd nosi nazwę National Car Test (NCT) i przeprowadzany jest w imieniu władz państwowych przez spółkę National Car Testing Service Ltd (NCTS). Celem przeprowadzania przeglądów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona środowiska. Można zobaczyć statystyk dotyczących pozytywnych/negatywnych wyników przeglądów.

Centrala spółki znajduje się pod Dublinem w Citywest Business Campus. NCTS posiada ośrodki na terenie całego kraju. Procedura przeglądu jest sterowana komputerowo, w znacznej mierze zautomatyzowana. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa i dokładności wyników.

Sprawdzeniu podlegają m.in.: hamulce; emisja spalin; koła i opony; światła; układ kierowniczy i zawieszenie; podwozie i nadwozie; systemy elektryczne; szyby i lusterka; przekładnia; wnętrze samochodu oraz układ paliwowy.

Pojazd może nie przejść przeglądu zarówno z powodu drobnych uszkodzeń, takich jak zepsute wycieraczki, rozbite lusterka boczne lub niedziałające kierunkowskazy, jak i z powodu wysokiej emisji spalin, wadliwego układu kierowniczego lub słabych hamulców. Najczęstszymi powodami, dla których samochody nie przechodzą przeglądów, są problemy z reflektorami, emisją spalin oraz hamulcami. Po przeglądzie wydawane jest zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu lub zawiadomienie o złym stanie technicznym pojazdu wraz z wyjaśnieniem przyczyn dyskwalifikacji i wyszczególnieniem kroków, które należy podjąć.

NCTS zaleca przygotowanie pojazdu do przeglądu. Należy upewnić się, że:

 • poziom oleju i wody jest odpowiedni
 • bagażnik został opróżniony, a na siedzeniach nie znajdują się żadne rzeczy osobiste, takie jak np. foteliki dziecięce
 • pojazd jest w miarę czysty (szczególnie podwozie)
 • kołpaki zostały zdjęte, a ciśnienie w oponach jest na odpowiednim poziomie
 • pasy bezpieczeństwa i zamki są dobrze widoczne
 • tablice rejestracyjne pojazdu są zgodne z obowiązującymi przepisami
 • w przypadku pojazdów z silnikiem diesla, pasek rozrządu został wymieniony zgodnie ze wskazaniami producenta pojazdu
 • NCTS zaleca sprawdzenie i ustawienie świateł przed przystąpieniem do przeglądu

Jeśli samochód zostanie skierowany do serwisu, NCTS radzi zwrócić szczególną uwagę na najczęstsze przyczyny negatywnego wyniku przeglądu:

 • reflektory: ustawienie i stan ogólny
 • hamulce: przednie, tylne i hamulec ręczny
 • emisja spalin: w większości przypadków wystarczy lekka regulacja silnika

Przepisy

Od 2000 r. wszystkie samochody, które mają 4 lata lub starsze, poddaje się przeglądowi. Po jego pomyślnym przejściu przegląd pojazdu powtarza się co 2 lata. Od czerwca 2011 r. samochody starsze niż 10 lat będą poddawane przeglądowi co roku.

Od 28 lipca 2014 r. można zgłaszać swój pojazd do badania dobrowolnie dowolnym czasie przed terminem testu i otrzymać NCT certyfikat, który jest ważny dla 1 lub 2 lat (w zależności od wieku samochodu) od daty testu.

W ośrodku, w którym odbywa się przegląd, należy przedstawić książkę rejestracyjną pojazdu lub dowód rejestracyjny. Wymaga się ponadto okazania prawa jazdy lub paszportu w celu ustalenia tożsamości.

Zwolnienia z państwowego przeglądu stanu technicznego (NCT)

Z przeglądu zwolnione są pojazdy zarejestrowane przez 1 styczniem 1980 r.

Z przeglądu NCT zwolnione są również samochody na stałe znajdujące się na wyspach, które nie mają połączenia drogowego z lądem stałym.

Samochody-półciężarówki

Właściciele samochodów-półciężarówek, posiadających zablokowane boczne, tylne szyby powinni skontaktować się ze Bezpieczeństwo Drogowe Organ (Telefon: 091 872 600).

Pojazdy importowane z Irlandii Północnej i zagranicy

Pojazdy importowane do Irlandii spoza granic kraju (w tym także z Irlandii Północnej) także muszą poddać się przeglądowi NCT (jeśli mają 4 lata lub więcej). Dotyczy to także pojazdów, które otrzymały wcześniej urzędowe świadectwo badania technicznego MOT lub przeszły jakikolwiek inny przegląd pojazdu wykonywany za granicą. Prowadzenie samochodu podlegającego obowiązkowi przeglądu bez ważnej winiety przeglądowej (National Car Testing Service disc) stanowi wykroczenie, więc importowany pojazd, który ma 4 lata lub więcej, powinien natychmiast przejść przegląd NCT. Aby uzyskać więcej informacji o samochodach NCT i importowanych skontaktować się z Działem Obsługi Klienta NCT na 1890 200 670.

Więcej informacji zamieszczono w punkcie importowanie pojazdu do Irlandii.

Odwoływanie się od wyników przeglądu NCT

Osoby niezadowolone z wyników przeglądu mogą odwołać się od nich, kierując się zasadami procedury odwoławczej NCTS. W pierwszej kolejności, czy nie powinni podnosić swoje obawy z osobą odpowiedzialną za centrum badawczym. Informacja o złożeniu skargi lub odwołania jest dostępny roku na NCT stronie.

Stawki

Opłata za przegląd wynosi 55 euro, a jego przeprowadzenie zajmuje od 40 minut do jednej godziny. Przegląd obejmuje kontrolę około 60 różnych pozycji, którą przeprowadza się zarówno przy użyciu komputera, jak i ręcznie.

Zgodnie z kartą klienta NCTS niemożność zapewnienia klientowi wykonania przeglądu w ciągu 4 tygodni uprawnia klienta do przeprowadzenia go bez opłaty.

Jeżeli samochód nie przejdzie przeglądu, rezerwuje się datę kolejnego przeglądu, który powinien być przeprowadzony w ciągu 21 dni; ponowny przegląd powinien zostać ukończony w ciągu 30 dni od daty wykonania pierwszego przeglądu. Opłata za ponowny przegląd wynosi 28 euro. Ponowne badania, które nie wymagają użycia urządzeń, wykonuje się bezpłatnie. (Bezpłatne badania obejmują drobne widoczne pozycje, np. wymianę wycieraczki).

Odwołanie potwierdzonego terminu przeglądu z wyprzedzeniem krótszym niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustalonego terminu przeglądu) lub niestawienie się na przegląd pociąga za sobą konieczność wniesienia przy następnym przeglądzie opłaty dodatkowej w wysokości 22 euro (obok standardowej opłaty za przegląd).

Zagubienie świadectwa o dopuszczeniu do ruchu lub zawiadomienia o dyskwalifikacji pojazdu

IW przypadku zagubienia lub utraty świadectwa NCT, istnieje możliwość uzyskania duplikatu po wypełnieniu odpowiedniego formularza. W tym celu należy zgłosić się na posterunek policji i poprosić o wydanie formularza RF134. Funkcjonariusz policji musi opatrzyć wypełniony formularz pieczątką i złożyć na nim swój podpis. Formularz, wraz z winietą lub świadectwem NCT (zależnie od tego, który z dokumentów znajduje się w Państwa posiadaniu) oraz przekaz bankowy lub przekazem pocztowym na kwotę 15.50 euro wystawionym na Applus Car Testing Service Ltd., należy wysłać na poniższy adres (zob. “Gdzie składać podanie”).

Osoby, które chcą otrzymać duplikat zawiadomienia o negatywnym wyniku NCT, powinny napisać na poniższy adres, podając dane rejestracyjne samochodu, jego markę i model, własne dane. Powinny również dołączyć przekaz bankowy lub przekaz pocztowy na kwotę 15.50 euro, wystawiony na Applus Car Testing Service Ltd..

Jak składać podanie

Jeżeli pojazd kwalifikuje się do państwowego przeglądu stanu technicznego (NCT), możesz

 • NCTS komórkowy na 01 413 5992
 • Email bookings@ncts.ie
 • Napisz do działu rezerwacji pod adresem poniżej lub
 • Użyj swoje usługi online

NCTS może zaproponować tymczasowy termin przeglądu w pobliskim ośrodku lub konieczne będzie samodzielne ustalenie daty przeglądu NCT. Należy skontaktować się z NCTS, aby potwierdzić zaproponowany termin przeglądu lub zmienić godzinę, datę lub ośrodek.

Po otrzymaniu powiadomienia należy skontaktować się z NCTS w celu potwierdzenia, zmiany lub odwołania rezerwacji. Po skontaktowaniu się z NCTS i potwierdzeniu lub zmianie tymczasowego terminu otrzymuje się pismo „Potwierdzenie terminu przeglądu”. Potwierdzenie, odwołanie lub zmiana rezerwacji online.

W przypadku braku reakcji w terminie do 14 dni przed tymczasowym terminem przeglądu jest on automatycznie anulowany i udostępniany innym klientom.

Ustalony termin można odwołać lub zmienić z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Odwołanie lub zmiana ustalonego terminu z wyprzedzeniem krótszym niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 22 euro.

Gdzie składać podanie

Podania należy wysyłać listownie na podany poniżej adres. Istnieje możliwość ustalania/potwierdzania/anulowania terminu przeglądu online (zob. link powyżej). Pytania dotyczące ustalenia terminu przeglądu prosimy kierować na adres bookings@ncts.ie.

Pytania związane z przeglądem NCT można przesyłać za pośrednictwem pocztą elektroniczną na adres info@ncts.ie.

National Car Testing Services (NCTS) Ltd.

Lakedrive 3026
Citywest Business Campus
Naas Road
Dublin 24
Ireland

Tel:+353 1 413 5994
Fax:+353 1 413 5996
Homepage: http://www.ncts.ie
Email: info@ncts.ie