Ograniczenia prędkości w Irlandii są podawane w kilometrach na godzinę(km/h). Na irlandzkich drogach stosowane są kamery systemów bezpieczeństwa. Lokalizacje kamer są dostępne w witrynie pod adresem www.garda.ie

Przestrzegaj znaków — Kontroluj prędkość.

Ograniczenia prędkości obowiązujące dla niektórych pojazdów.

Znaki drogowe z ograniczeniem prędkości.