Policja w całym kraju będzie podejmować zdecydowane kroki wobec kierowców uczących się (posiadających tymczasowe prawo jazdy –Laerner Permit) a poruszających się samochodem bez tak zwanego „sponsora” czyli osoby towarzyszącej posiadającej pełne prawo jazdy od ponad dwóch lat.

Od tego tygodnia jest wprowadzona polityka zero tolerancji. Jeżeli posiadacz tymczasowego prawa jazdy zostanie zatrzymana przez Garda, czy to w punkcie kontrolnym lub w związku z podejrzanym zachowaniem na drodze, to posiadacz tego prawa jazdy (osoba ucząca się) otrzyma mandat €50 i dwa punkty karne, jeśli nie jest nią obecny wykwalifikowany kierowca.
Jeśli Twoje pierwsze pełne prawo jazdy jest wydane 1go sierpnia 2014 roku lub później, to próg 12 punktów karnych odnosi się do ciebie. Próg z siedmiu punktów karnych odnosi się do ciebie, jeśli swoje pierwsze zezwolenie szkoleniowe otrzymałeś po pierwszym sierpnia 2014 roku.

Każdy kierowca, gromadząc 12 punktów karnych w ciągu trzyletniego okresu, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany z jazdy na okres sześciu miesięcy.

Niższy próg siedmiu punktów karnych prowadzi do wykluczenia z jazdy każdego kto otrzymał pierwsze zezwolenie szkoleniowe 1go sierpnia 2014 roku lub później, podczas trwania tego zezwolenia a następnie w ciągu pierwszych dwóch lat posiadania pełnego prawa jazdy.