Czerwone światło oznacza „stop”. Jeśli światło jest czerwone, gdy kierowca zbliża siędo sygnalizatora, nie wolno przejechaćza linię stop, a jeśli nie ma linii – nie wolno przejechać za sygnalizator.

Zielone światło oznacza, że można jechać, o ile droga jest wolna. Skręcając w prawo lub w lewo należy przepuścić pieszych przechodzących przez jezdnię.

Stosowana w Irlandii sekwencja sygnalizacji świetlnej może różnić się od sekwencji, do której jesteś przyzwyczajony(-a). Zazwyczaj sekwencja jest następująca: światło zielone, żółte, czerwone i znowu zielone.

Światło żółte oznacza, że nie wolno przejechać za linię stop, a jeśli nie ma linii – nie wolno przejechać za sygnalizator. Jednakże, dozwolona jest jazda, jeśli pojazd znajduje się bardzo blisko linii lub jeśli zatrzymanie pojazdu po zmianie światła na żółte będzie niebezpieczne. Żółte światło zawsze jest włączane po świetle zielonym, a przed światłem czerwonym.

 

Niekiedy stosowana jest migająca żółta strzałka oznaczająca, że można jechaćw kierunku wskazanym przez strzałkę, o ile jest to bezpieczne – należy ustąpić pierwszeństwa (Yield) innym uczestnikom ruchu. Zielona strzałka (skręt warunkowy) oznacza, że możesz jechać w kierunku wskazanym przez strzałkę, o ile jest to bezpieczne i droga jest wolna, nawet jeżeli równocześnie świeci się czerwone światło.

Zawsze należy uważać na pojazdy uprzywilejowane, które mogą być w drodze do wypadku, co jest sygnalizowane przez miganie niebieskich świateł i dźwięk syreny.

Ruch okrężny

Zgodnie z prawem, kierowca musi wjechać na rondo skręcając na lewo. Rondo należy traktować jak skrzyżowanie i ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które jużna nim się znajdują. Jeśli kierowca nie zna zasad uchu lewostronnego, ronda mogąstanowić szczególne ryzyko, zatem należy zachować szczególną uwagę.