Niebezpieczeństwa związane z pozostawianiem dzieci bez opieki

Niemowląt i małych dzieci nigdy nie wolno pozostawiać bez opieki w pojeździe mechanicznym. Wokół nich może pojawić się wiele zagrożeń, nawet jeśli odchodzisz tylko na chwile.

Obejmują one:

Wybuch ognia,
Problemy z oddychaniem w gorące dni,
Przypadkowe zamknięcie okien obsługiwanych elektronicznie, oraz
Pozostawianie kluczyków do samochodu w samochodzie, gdy nie ma Cie w nim w środku.