Rozwój sieci fotoradarów 2016

  • Ponad 1000 lokalizacji fotoradarów od 27 maja 2016
  •  Fotoradary są po to, aby ratować życie
  • Wszystkie lokalizacje fotoradarów dostępne na stronie internetowej Garda
  • Ponad 550.000 mandatów wystawionych od wprowadzenia fotoradarów

 

Od 2010 roku An Garda Síochána przyczyniła się do uczynienia naszych dróg bezpieczniejszych, dzięki zastosowaniu kamer bezpieczeństwa w imieniu usługodawcy „GoSafe”. Podstawowym celem fotoradarów jest zmniejszenie prędkości związanych z kolizjami, zmniejszenie obrażeń i ocalenie życia.

Fotoradary działają tylko w miejscach, gdzie jest udokumentowana historia kolizji związanych z nadmierną prędkością. Zwane one są strefami kontroli prędkości za pomocą floty oznakowanych pojazdów. Przed wprowadzeniem fotoradarów, około 31% śmiertelnych kolizji występowało w tych strefach. W 2015 roku liczba ta zmniejsza się do 14%. To pokazuje dramatyczny spadek względem ryzyka w tych obszarach i ogromny wzrost w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie lokalizacje są dostępne na stronie internetowej policji.

An Garda Síochána niedawno rozpoczęła zaktualizowaną analizę sieci kolizji drogowych, na podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych w oparciu o cztery lata funkcjonowania fotoradarów mobilnych Gardy. Celem było określenie nowych stref kontroli prędkości oraz usunięcie tych istniejących, które nie były już w strefie wysokiego ryzyka.

Dla każdego rodzaju kolizji (śmiertelnej, poważnej i drobnej) została przypisana wartość ważona. Dla śmiertelnego zderzenia została podana wartość 10, poważna kolizja – wartości 5 i drobna kolizja – wartość 1. Nowa strefa musi mieć minimalną wartość ważoną 10. Ponadto, nowa strefa ma przybliżoną maksymalną długość 10 kilometrów.

W wyniku tej całościowej analizy 355 nowych stref, stwierdzono:
• 7% było na drogach lokalnych
• 54% na drogach regionalnych
• 32% na drogach krajowych
• 7% na autostradach
• 49 stref zostało zidentyfikowanych do usunięcia, z powodu zerowych kolizji w ciągu ostatnich 5 lat.

W sumie istnieje obecnie 1031 strefy prędkości gdzie działają fotoradary.