Prawo Jazdy C, CE, D oraz Driver CPC

Chcesz zrobić Prawo Jazdy w Irlandii na kat. C, CE, D?

A może potrzebujesz uzyskać informacje na temat Driver CPC?

Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.

Jak zdobyć Prawo Jazdy C, CE, D oraz Driver CPC w Irlandii?

Aby ubiegać się o Prawo Jazdy kategorii C należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełne Prawo Jazdy kategorii B (może być polskie). Dla osób które nie posiadają świadectwa kwalifikacji (Driver CPC) minimalny wiek przed podejściem do Prawa Jazdy C to 21 lat.

Aby ubiegać się o Prawo Jazdy kategorii CE należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełne Prawo Jazdy kategorii C (może być polskie). Dla osób które nie posiadają świadectwa kwalifikacji (Driver CPC) minimalny wiek przed podejściem do Prawa Jazdy CE to 21 lat.

Dla Prawa Jady kategorii D osoba musi mieć ukończone 21 lat i posiadać pełne prawo jazdy kategorii B. Dla osób które nie posiadają świadectwa kwalifikacji (Driver CPC) minimalny wiek przed podejściem do Prawa Jazdy D to 24 lata.

Tymczasowe Prawo Jazdy – Learner Permit

Aby zdobyć Prawa Jazdy kat. C, CE lub D należy zakupić książkę lub płytę CD z testami  – nauczyć się ich i wyznaczyć sobie datę na egzamin teoretyczny za który trzeba zapłacić 72 euro dla kategorii C lub D, dla testu łączonego C i D będzie to 84 euro. Test teoretyczny zabukować można on-line na stronie www.theorytest.ie , wypełniając i wysyłając pocztą „Aplication for a Driver Theory Test” lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 189 0606 106 (czas oczekiwania na egzamin to około 3 tygodnie).

Najlepiej stawić się na egzamin 15 minut przed wyznaczoną godziną testu. Należy wziąć ze sobą koniecznie irlandzkie lub polskie prawo jazdy kategorii B, Learner Permit kat. C, CE lub D, lub full licence kat. C, CE lub D. UWAGA! Na egzamin należy przynieść także kartę PSC (Public Services Card)! Spośród całej bazy pytań, komputer losowo wybierze 100 pytań dla kategorii C, CE lub D, z których odpowiedzieć poprawnie minimalnie musicie Państwo na 74. Na wszystko macie 100 minut czasu. Gdy zdajecie test łączony macie na niego 140 minut, gdzie komputer spośród całej bazy pytań (149 stron bazy pytań) losowo wybiera 140 pytań, z czego na 104 pytania należy odpowiedzieć poprawnie by zaliczyć swój egzamin teoretyczny. W razie niepowodzenia na egzaminie, kolejny można zabukować z polskim lektorem, za który należy uiścić tą samą opłatę.

Każdy kursant który solidnie przyłoży się do nauki testów, po zdanym egzaminie otrzyma Theory Test Certyficate, który ważny jest przez 2 lata.
Jednak gdy zdamy test starajmy się jak najszybciej udać się do lekarza z formularzem „Medical Report” – form D-501, by zrobił nam badanie. Za usługę tą musimy zapłacić ok. 40 euro. Pamiętajmy jednak o tym, żeby badania nie robić wcześniej, niż jak przed zdanym testem teoretycznym, ponieważ jest ono ważne miesiąc czasu, co za tym idzie  od momentu wizyty u lekarza mamy niecały miesiąc na to, by iść z nim do NDLS (www.ndls.ie)

Po zdanym egzaminie teoretycznym

Do NDLS zabieramy wypełniony formularz D-201, (który możecie dostać Państwo za darmo w Motor Tax Office, Ośrodku RSA lub NDLS), Theory Test Certyficate (który dostaniecie po zdanym egzaminie teoretycznym), wypełniony przez lekarza formularz D-501 i kartę PSC. Te wszystkie dokumenty składamy w okienku biura NDLS (lista ośrodków NDLS dostępna na stonie www.ndls.ie) i uiszczamy opłatę za wydanie Learner Permit w wysokości 35 euro. Za 10 dni roboczych, na adres który podaliśmy na druku Learner Permit zostanie przysłane wasze „tymczasowe, zielone prawo jazdy”, czyli Learner Permit, które ważne jest przez dwa lata (jednak gdybyśmy przez te 2 lata nie zdali egzaminu praktycznego, możemy zaaplikować, bez konieczności zdawania ponownego egzaminu teoretycznego o Second Learner Permit, które jest ważne przez kolejne dwa lata).

Po otrzymaniu Learner Permit i przed podejściem do egzaminu praktycznego powinniście zdać  Driver CPC Case Study. Po dwóch zdanych testach teoretycznych Driver CPC możecie wykupić jazdy ciężarówką, lub autobusem i wyznaczyć samemu datę na egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny kosztuje 120 euro i trwa 90 minut, po egzaminie następuje przerwa i dalej odbywa się  pół godzinny egzamin praktyczny Driver CPC. Zapłacić za niego należy 32 euro.

Po zdanych wszystkich egzaminach otrzymują Państwo kartę zawodowego kierowcy, lecz aby zachowała ona ważność raz w roku przez kolejne pięć lat muszą przyjść Państwo na kurs doszkalający.

Informacje na temat Driver CPC

EGZAMINY DRIVER CPC (CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE – świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy) obejmują:

– 2 egzaminy teoretyczne
– 2 egzaminy praktyczne

Egzaminy teoretyczne Driver CPC

Egzaminy te można zdawać tylko w języku angielskim w ponad 40 ośrodkach w całej Irlandii. Oba egzaminy można zdawać w jednym dniu.

Jeden egzamin to test wyboru (odpowiedzi: a,b,c,d)
Całość materiału do nauki obejmuje 168 pytań.
Na egzaminie pojawi się 100 pytań. Aby zdać, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 61.
Czas trwania egzaminu: 2 godziny

Drugi egzamin ma charakter opisowy (Case Studies).
Obejmuje krótkie opisy sytuacji (scenariuszy) z jakimi może się spotkać kierowca ciężarówki. Materiał do nauki obejmuje 9 scenariuszy.
Na egzaminie pojawią się 3 scenariusze, do których zadawane są pytania (po 15 pytań dla każdej sytuacji). W sumie jest 45 pytań. Aby zdać, trzeba odpowiedzieć prawidłowo na minimum 28, przy czym na co najmniej 5 pytań dla każdej sytuacji.
Czas trwania egzaminu: 2 godziny.

Zamawianie egzaminów teoretycznych CPC:

Egzaminy teoretyczne CPC  można zamówić i opłacić:
* przez internet: www.theorytest.ie
* telefonicznie: 1890 606 106

Koszt egzaminów teoretycznych CPC:

140 Euro (2 po 70 Euro)  

Materiały do nauki na egzaminy teoretyczne CPC:

Książkę przygotowującą do ww. egzaminów można nabyć przez internet https://dttstore.prometric.com/

Egzaminy praktyczne CPC
 

Egzaminy można zdawać w ponad 40 ośrodkach w całej Irlandii.
Część teoretyczną egzaminu z jazdy czyli pierwsze 15 minut można zdawać po polsku korzystając z pomocy tłumacza.

Zamawianie egzaminów praktycznych CPC:

Egzaminy praktyczne CPC można zamówić i opłacić:
* przez internet: www.drivingtest.ie
* telefonicznie: 1890 40 60 40

Koszty egzaminów:

Test z jazdy: 120 Euro
Test praktyczny: 32 Euro

Porady:

* Aby się dobrze przygotować do egzaminów praktycznych CPC, niezbędne jest skorzystanie z pomocy licencjonowanego instruktora nauki jazdy.

* Zaleca się zdawanie obu egzaminów praktycznych CPC w jednym dniu.

Aby uzyskać pełne Driver CPC (świadectwo kwalifikacji zawodowych), potrzebne będzie jeszcze ukończenie 35 godzinnego tzw. okresowego szkolenia  (PERIOD TRAINING).

W Irlandii odbywa się je stopniowo w okresie 5 lat, po 1 dniu (7 godzin) w danym roku (data wyznaczająca początek kolejnego roku szkoleń: 10 września).